Hoppa till innehåll

Hur botar man hyperhidros?

Peter Svamo
Av Peter Svamo

Hyperhidros är en sjukdom som orsakar ökad svettning. För en del personer blir svettningen orimligt stor i ett visst område, t ex händerna eller armhålorna. Det kallas fokal hyperhidros. Andra upplever att svettproduktionen är kraftig från hela kroppen. Ryggen, bröstet, magen, rumpan och benen blir blöta. Det kallas generell hyperhidros. Man vaknar dyngsur, blir genomvåt så fort man går några hundra meter på stan eller svettas kraftigt i även viloläge. Fokal hyperhidros är många gånger ärftlig, medan generell hyperhidros ofta beror på sekundära orsaker t.ex. en annan bakomliggande sjukdom, eller nervskada efter olycka.

  • Egna lösningar
  • Medicinska lösningar
  • Trygg vård

Det kanske låter komplicerat, och mycket riktigt, är diagnosen komplex. Det är inte enkelt att bli av med sjukdomen på egen hand. En del omfördelar sin kost för att äta mindre proteiner då ökat intag av protein kan orsaka ökad svettning. Andra försöker istället stressa mindre och undvika varma utrymmen som exempelvis fullsatta bussar och tåg. Hos olika individer triggas svettningarna av olika stimuli.

Går hyperhidros att bota?

Många av våra patienter ställer ofta frågan hur man botar hyperhidros. Idag finns det ingen behandling som kan bota själva sjukdomen, men det finns alternativ som ökar livskvaliteten genom att reducera svettningen eller stoppa svettningen helt under en tid. miraDry är en lösning med mikrovågor som permanent reducerar svettningen under armarna. Wim Venema, holländsk läkare, utför även miraDry behandlingar på andra kroppsområden, men det i Nederländerna.

hur botar man hyperhidros

Frihet i flera månader

Ett annat alternativ är att stoppa svettningen under en begränsad period. Detta är möjligt med injektioner av ett läkemedel. Sjuksköterskan injicerar läkemedlet i huden med en tunn nål. Läkemedlet blockerar utsöndringen av den signalsubstans som stimulerar svettkörtlarna till produktion av svett. Det gör att svettkörtlarna slutar tillverka svett. Dessvärre är behandlingen inte permanent och man kan förvänta sig en effekt mellan 3-12 månader, därefter börjar svettningen gradvis komma tillbaka. Immunförsvaret bryter nämligen ner blockaden. Hos olika individer bryts blockaden ner olika snabbt. Vissas immunförsvar bryter ned blockaden snabbt, medan andra individers immunförsvar bryter ned blockaden långsamt.

Mer fokus på patienten

Mer forskning behövs kring hur man kan bota hyperhidros utan att orsaka bestående biverkningar eller orsaka kompensatorisk svettning. Vården måste vara patientsäker. Vi på Svettklinikerna jobbar aktivt med att utveckla trygghetsrutiner samt jobba utifrån den evidensbaserad vård som finns tillgänglig idag. Varje unik patient skall känna att de är i goda och trygga händer.

Källa