Hoppa till innehåll

Svettbehandling

Vill du ha ett liv utan besvär med svettningar? På Svettkliniken är vi legitimerade specialister på svettbehandling. Leg. läkare och specialistsjuksköterska med lång erfarenhet utför svettbehandling med injektioner och miraDry. Svettbehandling med injektioner kan göras på alla kroppsområden. För dom flesta upphör svettningarna inom en dryg vecka och effekten håller i 3-12 månader. Efter miraDry behandling får man en omedelbar permanent reduktion av armsvett. På Svettkliniken utför vi svettbehandling av hyperhidros på alla kroppsområden.

Hur behandlas hyperhidros?

Det finns flera behandlingar mot kraftig svettning:

– Aluminiumklorid
– Jontofores
– Antikolinergika
– Läkemedelsinjektioner
miraDry

Aluminiumklorid i antiperspiranter är förstahandsalternativet mot överdriven svettning. Antiperspiranter som exempelvis Absolut Torr och Stop 24 kan blockera svettkanalerna så att svettningen hämmas till viss grad. Produkterna finns att köpa receptfritt på apoteket. Vanliga biverkningar av aluminiumklorid är sveda, rodnad, torrhet och eksem.

Jontofores är ett alternativ för dig som har hand- eller fotsvett. Under behandlingen placeras händerna eller fötterna i en behållare med vatten och svag elektrisk ström. Jonerna i vattnet blockerar delvis svettkörtlarna från att utsöndra svett. Effekten varar i några dagar upp till en vecka. Behandlingen är mycket tidskrävande och måste upprepas kontinuerligt en till flera dagar i veckan.

Antikolinergika är medicin i tablettform. Det finns inga specifikt framtagna tabletter mot svett. En vanlig biverkning av antikolinergika är torrhet, och det är just det man vill åt när tabletten förskrivs mot överdriven svettning. Torrheten varar i några timmar, därefter måste en ny tablett tas. Mycket vanliga biverkningar är torra slemhinnor i ögon och mun, förstoppningar, svårighet att kissa, nedsatt syn och slöhet med risk för demensutveckling tidigare i livet.

Läkemedelsinjektioner med btx är den mest effektiva behandlingen mot hyperhidros. Den kan ges mot kraftiga, onormala svettningar från alla kroppsområden. Injektionerna ges i läderhuden, som är hudens mellersta lager. Btx blockerar nervsignaler så att dessa inte kan stimulera svettkörtlarna till att producera svett. Denna behandlingen kan göra dig helt torr. Effekten varar i 3-12 månader beroende på hur snabbt immunförsvaret bryter ned läkemedlet. Behandlingen har väldigt få biverkningar. Om biverkningar skulle uppstå är de avgränsade till området som behandlades och är alltid övergående. Svettkliniken har lång erfarenhet av att behandla svettning. Svettbehandlingen utförs endast av erfaren specialistsjuksköterska eller läkare.

miraDry är ett bra alternativ för dig som har armsvett. Behandlingen ger omedelbar och bestående effekt mot armsvett. Mikrovågor hettar upp svettkörtlarna så att de förstörs. Behandlingen med miraDry görs under lokalbedövning. En behandling reducerar den överdrivna svettningen med i genomsnitt 82 %. De allra flesta är nöjd med reduktionen de får av en behandling. Ett fåtal patienter väljer att göra behandlingen en andra gång. Ingen har behövt fler än två behandlingar på Svettkliniken.
Sympatektomi mot svettning och rodnad utförs inte längre i Sverige på grund av den allvarliga biverkningsprofilen. Många personer som gjort behandlingen mot ansiktsrodnad eller handsvett, har fått kompensatorisk svettning på andra kroppsområden. Den kompensatoriska svettningen är mer omfattande än svettningen de ursprungligen hade. Därför avråder Svettkliniken alla från att göra operationen utomlands, där den fortfarande är tillåten.

Hur går en svettbehandling till?

Att göra en svettbehandling första gången kan vara både förväntansfullt och nervöst. En del är oroliga för att det kommer göra ont, andra tänker bara på hur skönt det ska bli att bli torr.

Behandlingarna ser lite olika ut beroende på vilket kroppsområde som ska behandlas. Att behandla armhålorna med injektioner är en snabb procedur som är över på ett par minuter. Behandlingen av armsvett kräver ingen smärtlindring, men man kan välja att få lokalbedövning innan i form av en kräm om man så önskar. Behandling av alla andra kroppsområden med onormal svettning kräver smärtlindring.

Innan svettbehandlingen påbörjas får du tabletter mot illamående. Illamående är en vanlig biverkning av morfin, som du senare får som smärtlindring. Tabletterna ges alltså i förebyggande syfte. Morfin ges inte i tablettform. Vi sätter en liten plastslang i ett blodkärl i armvecket. När den väl sitter på plats, känner du inte av den.
Ytan som ska behandlas desinficeras med sprit. Därefter ritas ett mönster på ytan med en vattenlöslig penna. Mönstret tvättas bort efter behandlingen.
Den sortens morfin som ges är snabb- och kortverkande. Morfinet gör dig varm och tung i kroppen. Det snurrar till i huvudet och du kan känna dig yr i några minuter. Du kan bli trött, men du kommer inte att somna. Viktigt att nämna är att du inte heller kommer tappa kontrollen. Sticken kommer fortfarande kännas, men med morfin i kroppen bryr du dig inte lika mycket om dem.

Injektionerna ges ytligt i huden. Anledningen till att vi ger morfin är antalet injektioner och antalet nerver i området som behandlas. Några stick klarar alla av, men det är mängden stick som gör behandlingen jobbig utan smärtlindring. En del ytor på kroppen är mer känsliga än andra. Efter behandlingen får du vila en stund på behandlingsrummet eller i ett annat rum.

Vad skall man tänka på efter svettbehandlingen?

– Undvik hård träning första dygnet.
– Undvik bastu och varma bad de närmaste 3 dagarna.
– Undvik sol och solarium de närmaste 3 dagarna.
– Undvik att ta bilen till kliniken om du ska behandla ett annat kroppsområde än armhålorna. Du får nämligen inte köra bil 24 h efter behandlingen om du fått morfin.

Vilka biverkningar kan man få?

Svettbehandling med injektioner av btx kan ge synliga stickmärken och i vissa fall blåmärken. Dessa försvinner snabbt. Andra biverkningar är ofta sällsynta. Om du skulle få en annan biverkning påverkar den endast det behandlade området. Alla biverkningar är övergående.

Det finns en liten risk för kompensatorisk svettning; att man svettas mer på en annan del av kroppen efter behandlingen. Kompensatorisk svettning är relativt sällsynt och handlar oftast om att det är lätt att störa sig på svettning från kroppsområden som inte är behandlade, när de behandlade områdena är torra. I vilket fall försvinner de kompensatoriska svettningen när svettningen på den behandlade kroppsdelen kommer tillbaka.

Efter en behandling av handsvett upplever några en svaghet i pincettgreppet. Muskelsvagheten försvinner inom 2-4 veckor, men kan göra det lite knepigare att knäppa små knappar under tiden. Efter en behandling av ansikts- och huvudsvett upplever en del patienter stelhet i pannan, och att det är svårare att höja ögonbrynen. Detta är oftast inget omgivningen lägger märke till. Oförmåga försvinner inom ett par veckor

Vad du kan få hjälp med

Vi behandlar alla kroppsområden. Du kan boka in en säker och effektiv behandling.