Hoppa till innehåll

Varför svettas jag på natten?

Peter Svamo
Av Peter Svamo

Att svettas på natten är naturligt och förekommer hos många individer. Dock kan nattliga svettningar bero på olika faktorer. Likaväl som att nattliga svettningar kan vara naturligt och normalt, kan svettningar under nattetid även vara en orsak till en rad olika underliggande sjukdomar. När det kommer till just nattliga svettningar är det därför alltid av stor vikt att utesluta sekundär hyperhidros, som orsakas av underliggande sjukdomar eller läkemedel. Kontakta din vårdcentral om du besväras av plötsligt tillkommande nattliga svettningar. Barn har generellt en högre temperatur vid insomnandet och kan därför svettas mycket när de skall somna. Man har inte sett någon större skillnad bland män och kvinnor, utan båda könen tycks drabbas i samma utsträckning av nattliga svettningar.

  • Utesluta sjukdomar
  • God sömnhygien
  • Orsaker till nattliga svettningar
  • Kvinnor och män svettas lika mycket
blank

God sömnhygien

Om du lider av nattliga svettningar som orsakas av ”primär hyperhidros”, d.v.s att det inte finns någon bakomliggande orsak som utlöser svettningarna, så finns det goda råd som kan underlätta besvären.
– Undvik koffein, alkohol och nikotin
– Använd pyjamas/nattlinne som är av 100% bomull
– Använd ett tunt täcke som andas bra (undvik syntetiska material då dessa saknar förmåga att ta upp och frigöra fukt)
– Håll ditt sovrum svalt

Andra möjliga orsaker till att svettas på natten

Stress kan vara en bov i dramat. Att gå runt med en underliggande stress och oro kan öka risken för överdriven svettning. En ängslig sinnesstämning ökar aktiviteten av kroppens stresshormoner, vilket i sin tur leder till att kroppens temperatur stiger. När kroppens temperatur stiger svarar kroppen snabbt med att försöka kyla ned sig själv. Detta resulterar i att svettkörtlarna aktiveras och du börjar svettas.
Klimakteriet är en av de främsta orsakerna till att kvinnor svettas på natten. När östrogenhalterna sjunker i kvinnans kropp blir det en obalans i temperaturregleringen. Kroppen har svårare att bibehålla rätt temperatur och därför kan värmevallningar uppstå. Vallningarna kan förekomma likaväl dagtid som nattetid.
Läkemedel kan ge biverkningar som orsakar nattliga svettningar. Se över dina läkemedel och uteslut att eventuella biverkningar inte är bakomliggande orsaken till dina nattliga svettningar. Biverkningar som ökad puls, vidgade blodkärl eller förhöjd kroppstemperatur kan framkalla ökad svettning. Vissa typer av antidepressiva läkemedel, hormonpreparat och opioider har rapporterats orsaka hyperhidros.

Öka sömnkvalitén med adekvat behandling

Du är inte ensam om att lida av nattliga svettningar och bra hjälp finns att få. En god natts sömn är avgörande för att kunna funktionera i vardagen. Tveka in på att boka en tid hos oss och få rätt vägledning kring dina besvär.

Källa