miraDry ®  – Ta bort armsvett och lukt permanent.

miraDry® är en bestående lösning mot armsvett och lukt. Det är kliniskt bevisad att miraDry® ger en bestående effekt. I genomsnitt minskar svettning med 82 % och lukt med 93 % efter en behandling.

Behandlingen är smärtfri och tar bara en timme. Du kan uppleva en lätt ömhet och svullnad efter behandlingen men kan återgå till ditt normala liv redan dagen efter. Behandlingen har inga risker och påverkar inte svettning från andra kroppsområden.

miraDry ® är en bestående lösning mot armsvett och lukt. miraDry® har revolutionerat sättet vi behandlar armsvett på. Mikrovågsenergi avges mot armhålorna och förstör svettkörtlar för gott.

Behandlingen är både FDA och CE-godkänd och är säker och effektiv. Det är kliniskt bevisat att miraDry® ger en bestående effekt mot svettningar och lukt under armarna. Över 200 000 behandlingar är genomförd globalt och Svettkliniken utför flest behandlingar i Europa.

I en stor klinisk studie kunde man påvisa effekt hos över 90 % med en genomsnittlig svettreduktion på 82 % efter ett år. I en uppföljningsstudie 2 år efter kunde man påvisa samma bestående effekt. Med svettreduktionen försvinner också lukt. I genomsnitt reduceras svettlukt med 93 %. En bieffekt av behandlingen är en bestående reduktion av hårväxt på ca 70 %, vilket många uppskattar.

Alternativet till miraDry® är injektionsbehandling. Jämfört med dom som behandlas var 6-8:e månad med injektioner, är behandlingskostnaden sparad in efter 3 år.

Det finns fler fördelar med denna behandling jämfört med injektionsbehandling:

 • Effekt omedelbart efter behandlingen
 • Bestående svettreduktion
 • Permanent reduktion av lukt
 • Ger en bestående reduktion av hårväxt
 • Lägre kostnader på sikt

4-6 dagar före behandling:

 • Raka båda armhålorna. När du kommer in för din behandling kommer det finnas lite hårväxt för att identifiera området som ska behandlas.

Behandlingsdagen:

 • Använd kläder med rymliga armhål för enkel åtkomst till behandlingsplatsen, t.ex. en tanktop, en sport-BH eller ett linne.
 • Planera för att behandlingen pågår ca en och en halv timme

Läkaren eller sjuksköterskan börjar behandlingen med att desinficera och bedöva armhålorna. Bedövningsmedel injiceras i huden med mycket tunna och korta nålar. En relativt stor mängd vätska injiceras så att svettkörtlar lyfts bort från underhudsfett, nerver och blodkärl. Behandlaren fäster sedan en mall i armhålorna med ett mönster som man skall gå efter.

miraDry ® applikatorn läggs mot huden och skapar ett vakuum som gör att huden sugs upp och svettkörtlarna lyfts närmare behandlingsplattan. Mikrovågor hettar upp svettkörtlarna och huden kyls därefter innan vakuumtrycket släpper. Upphettningen är så stor att svettkörtlarna förstörs och förlorar sin förmåga att producera svett. Behandlingen påverkar både svettkörtlar och odörkörtlar.

Behandlingen gör inte ont. Hela behandlingen är klar på oftast en timme.

miraDry ® behandlingen i 3 steg:

miraDry behandling
miraDry behandling steg 2
miraDry behandling steg 3

Efter behandlingen tvättas armhålan ren och du får kylpåsar för att minska svullnaden. Kylpåsarna får du av oss och tar med hem. Armhålorna, och ibland delar av armarna, kan kännas bedövade i flera timmar efteråt. När bedövningen släpper kan man uppleva ett lätt obehag. Följ instruktionerna nedan för att uppleva så lite obehag som möjligt.

Efterbehandlingsinstruktioner:

 • Kyl behandlat område med kylpåsar inlindade i en handduk för att minska svullnad. Ha kylpåsarna på i max 20 min i taget. Upprepa detta första dagen.
 • Använd icke-receptbelagda smärtstillande (t.ex. paracetamol) och antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. ibuprofen) för att minska svullnaden. Fortsätt efter behov under de nästföljande dagarna.
 • Håll det behandlade området rent. Tvätta med vatten och mild flytande tvål.
 • Undvik rakning eller att applicera deodorant/antiperspirant de närmaste dagarna. Om deodorant/antiperspirant fortfarande är önskvärt efter behandlingen, släng eventuell använd produkt och öppna en ny produkt.
 • Vänta några dagar innan du återupptar hård träning och aktivitet.

Det är vanligt med biverkningar efter behandling med miraDry® trots att riskerna är få. Här följer dom vanligaste:

 • På grund av bedövningen kan du få blåmärken på injektionspunkterna. Du kan också uppleva darrningar, domningar eller stickningar i armen som varar mindre än 24 timmar.
 • Efter behandlingen är det vanligt med rodnad, svullnad, obehag och ömhet i armhålorna. Smärtan lägger sig oftast helt inom det första dygnet. Svullnaden håller sig kvar i ca 1 vecka. Detta behandlar du bäst med kylpåsar, paracetamol och ibuprofen som kliniken tillgodoser med.
 • Du kan komma att ha en svullnad och rodnad i det behandlade området, och kan tillfälligt uppleva stickningar, knöligheter, hudband, smärta, stötar eller andra förnimmelser under huden i det behandlade området och/eller överarmen. I de flesta fall försvinner dessa biverkningar inom någon eller några veckor. I sällsynta fall kan det pågå under flera månader.
 • En vanlig bieffekt av behandlingen är håravfall i hela armhålan, eller delar av den. Håravfallet blir permanent.

Mycket sällsynta biverkningar efter behandling inkluderar hårsäcksinflammationer i armhålorna och lätta domningar på utsidan av överarmar i upptill ett par månader efter behandling.

I mycket sällsynta fall kan hyperpigmentering (hudfärgning), brännskador, hudinfektioner, utslag och förändrad svettning i andra delar av kroppen uppstå (kompensatorisk svettning). I armhålorna finns bara ca 1-2 % av kroppens svettkörtlar. En reduktion av denna lilla mängd svettkörtlar, påverkar sällan resten av kroppen. Därför är det väldigt ovanligt att man börjar svettas mer på ett annat kroppsområde (kompensatorisk svettning).

Vi har nöjdast patienter enligt Google

Boka behandling

Här kan du boka tid för konsultation eller behandling.

Frågor & Svar

miraDry® är en behandling som permanent minskar svett under armarna. Behandlingen använder mikrovågsenergi för att hetta upp och förstöra svettkörtlarna i armhålorna.

Du kan förvänta dig en omedelbar och bestående reduktion av armsvett och lukt. Efter behandlingen är svettkörtlar förstörda. Kliniska studier visar i genomsnitt 82 % svettreduktion efter en behandling.

Innan behandlingen bedövas armhålorna, så att behandlingen inte skall kännas. Sedan markeras området som skall behandlas. Applikatoren pressas mot huden och skapar ett vakuum. Därefter avges mikrovågsenergi som hettar upp och förstör svettkörtlarna.

För 9/10 räcker det med en behandling. 1/10 får göra en ny behandling, men då till rabatterad pris.

Raka armhålorna senast 4 dagar innan behandlingen.

Bedövningen släpper efter ett par timmar. Då kommer du att känna ett obehag och armhålorna kommer att vara svullna och ömma. Du får kylpåsar av oss och får ta Alvedon och Ipren hemma för att minska obehaget.

Obehag under armarna lägger sig oftast inom 24 timmar. Svullnaden kommer att sitta i upptill en vecka och efter det kan det bli lite knöligt under armarna ett tag. För dom flesta är det dom enda biverkningar som märks.

Dessvärre kan inte alla göra en behandling med miraDry®. Du kan inte göra behandlingen om du:

 • Är gravid eller ammande
 • Har pacemaker eller annan elektronisk enhet inopererad

En behandling kostar 19.900 sek. Om du skulle vara i behov av en andra behandling erbjuder vi 50% avdrag på priset. En andra behandling kostar därmed 9.950kr.

Nej. I dag finns bara FDA och CE-godkänning för behandling av armsvett.

Vår systerklinik Svetteklinikken Oslo kommer att göra miradry behandlingar från 2021.

Vad du kan få hjälp med

Vi behandlar alla kroppsområden. Du kan boka in en säker och effektiv behandling.